N y i t ó l a p

R ó l u n k

T a g o k

G a l é r i a

F e l l é p é s e k

E l é r h e t ő s é g

 

Elérhetőség :

INFO E-mail : info@sztrapacska.hu
Fellépések szervezése :
Ujhelyi Csongor

+36-30-9431333
 
Technikai információ, hangosítás színpadtechnika, rider :
Ujhelyi Csongor
+36-30-9431333